Sveriges Lärarförbunds (SL) kongressbeslut 1967 angående motionen "Oexaminerade lärarvikariers medlemskap i förbundet"

Datum1966-12 -- 1967-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1332
ArchiveSveriges Lärarförbund SL
Archive Link67/A1B:1
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Lärarnas professionalisering - tidsdokument