"Vår organisation", artikel i första numret av Folkskollärarnas tidning från 1920

Artikel i första numret av Folkskollärarnas tidning från 1920 om Sveriges Folkskollärarförbunds (SFF) tillkomst och mål.

Datum1920-02-19
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1155
ArchiveSveriges Folkskollärarförbund
Archive Link138
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Lärarnas professionalisering - tidsdokument