"Läroverkens lärarbrist - svårlöst fråga" i Svensk Skoltidning 1950

Artikel i Sveriges Småskollärarförbunds (SSLF) tidskrift Svensk Skoltidning nr 1 1950. Beskriver lärarbristen samt de förslag som getts på lösningar av problemet.

Datum1949-12 -- 1950-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1362
ArchiveSveriges Småskollärarförbund SSLF
Archive Link350
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Läroverket och läroverksläraren - tidsdokument