Läroverkslärarnes Riksförbund om Lärarlönenämndens betänkande 1914

Läroverkslärarnas Riksförbunds styrelse yttrar sig om Lärarlönenämndens i oktober 1914 avgivna betänkande. Del av manuskript.

Datum1913-12 -- 1914-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/898
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687/B1:1
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Läroverket och läroverksläraren - tidsdokument