Lärares yrkesetik

En liten broschyr där lärare ombeds ge sina synpunkter på Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds gemensamma förlag till läraretiska riktlinjer. http://www.lararesyrkesetik.se

Datum1992-12 -- 1993-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/850
ArchiveLärarförbundet
Archive Link537/L4:1
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Lärarnas Riksförbund LR - tidsdokument