Svenska läraresällskapet blir Läroverklärarnes Riksförbund 1913

Med anledning av att Svenska Läraresällskapet antagit nya stadgar och det nya namnet Läroverkslärarnes Riksförbund uppmanar de lärare och lärarinnor att ansluta sig till föreningen.

Datum1912-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/894
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687/B1:1
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Lärarnas Riksförbund LR - tidsdokument