Årsberättelse för Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings (SAF) första år - 1880

Ur bilaga till SAF:s protokoll nummer 4, 1881.

Datum1880-12 -- 1881-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1017
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/A2A:1
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF - tidsdokument