Protokoll från SAF:s grundande 13 augusti 1880

I protokollet revideras SAF:s stadgar, vissa paragrafer godkändes - andra utgick.

Datum1880-08-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1011
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/A2A:1
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2014-01-29 09:30

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF - tidsdokument