Brev angående Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings (SAF) bildande

Brev å Stockholms skollärarförenings vägnar.

Datum1880-03-21
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1013
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/A2A:1
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF - tidsdokument