Gävle läroverks nya byggnad - artikel i Tidning för Sveriges Läroverk

Datum1914-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1456
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive LinkLH/Dokument
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Läroverkens utveckling i Sverige - tidsdokument