Skolan och tidens krav - artikel i Tidning för Sveriges Läroverk

Huru skall skolan ställa sig till tiden och de kraf, som denna gör gällande. Vid invigningen av Trälleborgs samskolebyggnad.

Datum1908-12 -- 1909-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1450
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive LinkLH/Dokument
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Läroverkens utveckling i Sverige - tidsdokument