Tidning för Sveriges Läroverk nr 12-13 1909

Datum1908-12 -- 1909-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1453
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive LinkLH/Dokument
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Läroverkens utveckling i Sverige - tidsdokument