Musik, gymnastik och slöjd under den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 62)

Artikel i Sveriges Småskollärarförbunds tidskrift Svensk Skoltidning 1963 om ämnen för estetisk-praktisk och fysisk fostran och deras förutsättningar i den nya grundskolan och under Lgr 62.

Datum1962-12 -- 1963-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1394
ArchiveSveriges Småskollärarförbund SSLF
Archive Link350
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Från folkskola till grundskola 1842-1962 - tidsdokument