Berättade erfarenheter från försöksverksamheten med nioårig enhetsskola

Sammandrag av Eva Wasén, en yrkesverksam folkskollärarinnas tal på ämnet "erfarenheter från försöksverksamheten" vid Sveriges Folkskollärarinneförbunds ombudsmöte i Umeå mellan den 19-21 juni 1950.

Datum1950-06-18 -- 1950-06-20
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1065
ArchiveSveriges Folkskollärarinneförbund
Archive Link226/A1:20
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Från folkskola till grundskola 1842-1962 - tidsdokument