Uttalande av Värner Rydén 1930: "Katekeskungörelsen bör upphävas"

Text som belyser Värner Rydéns motvilja mot katekespluggandets dogmatism.

Datum1930-01
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1411
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link67/B3
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Från folkskola till grundskola 1842-1962 - tidsdokument