Sveriges Småskollärarinneförenings yttrande till Kungliga Skolöverstyrelsen kring 1919 års undervisningsplan för folkskolan

Yttrande angående de erfarenheter som uppnåtts genom tillämpningen av 1919 års undervisningsplan för folkskolorna (UPL 1919)

Datum1927-03-30
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1387
ArchiveSveriges Småskollärarförbund SSLF
Archive Link350/B3:1
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Från folkskola till grundskola 1842-1962 - tidsdokument