Ett normal-folkskolereglemente

Ett normalreglemente avsett att tjäna till ledning för skolråden vid upprättande av folskolereglementen, fastställt av Uppsala domkapitel. Publicerat i Svensk Läraretidning. Dokumentet ger en levande inblick i folkskolemijöerna.

Datum1883-12 -- 1884-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1435
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/B2A
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Från folkskola till grundskola 1842-1962 - tidsdokument