Lärarminne - Anna Persson

Folkskollärarinna. Examen 1881 i Skara. 1883-1891 anställd vid Sikfors bruk. Om kapten Axel Uggla som var ägare till bruket och upprustning av skollokalerna. Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

Datum1880-12 -- 1881-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1035
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/F4A:15
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Från folkskola till grundskola 1842-1962 - tidsdokument