Konsten i skolorna kring förra sekelskiftet

Var den konstnärliga utsmyckningen av skolorna runt förra sekelskiftet enbart till för att försköna skolmiljön? Eller fanns det en outtalad avsikt att göra konsten till en del av disciplineringen och socialiseringen av barnen? En dold läroplan? Per Hedström ger i sin artikel underlag för reflektion kring detta ämne.

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia